POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911994

Raporty w języku angielskim

R-94/2 J.Błażewicz, M.Drozdowski, Scheduling divisible jobs on hypercubes, Poznań 1994
RA-003/94 J.Józefowska, J.Węglarz, On some discrete-continuous scheduling problems, Poznań 1994
RA-004/94 J.Nabrzyski, J.Węglarz, A knowledge based multiobjective project scheduling system, Poznań 1994
RA-005/94 J.Błażewicz, Z.Liu, Scheduling multiprocessor tasks with chain constraints, Poznań 1994
RA-006/94 J.Błażewicz, M.Drozdowski, Distributed processing of divisible jobs with communication startup costs, Poznań 1994, 17 s.
RA-007/94 J.Błażewicz, M.Drozdowski, The performance limits of a two-dimensional network of load-sharing processors, Poznań 1994
RA-011/94 J.Brzeziński, Qualitative and quantivative analysis of distributed store-and-forward deadlock prevention algorithms, Poznań 1994
RA-012/94 J.Brzeziński, M.J.Helary, M.Raynal, Basic concepts and techniques backward recovery, Poznań 1994
RA-013/94 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Preemptive multiprocessor task scheduling with release times and time windows, Poznan 1994, 21 pages


Raporty w języku polskim

R-94/1 Z.Królikowski, M.Januchta, Charakterystyka systemu zarządzania bazą danych POSTGRES, Poznań 1994
RB-94/3 M.Kaczmarek, Sterowanie bez strat czasu w dwukierunkowych sieciach ulic z uwzględnieniem dopływów bocznych, Poznań 1994
RB-94/4 P.Jasiński, Wybrane aspekty interpretacji i wykonywania operatorów algebry relacyjnej w rozproszonych bazach danych, Poznań 1994
RB-94/5 Z.Królikowski, M.Januchta, M.Szyprowski, Interfejs graficzny systemu sfederowanych heterogenicznych baz danych Oracle i Postgres, Poznań 1994, 50 s.
RB-94/6 Z.Królikowski, Implementacja systemu aktywnej bazy danych z wykorzystaniem systemu POSTGRES, Poznań 1994
RB-007/94 Z.Królikowski, Charakterystyka eksperymentalnych rozproszonych systemów operacyjnych, Poznań 1994, 55 s.
RB-008/94 Z.Królikowski, M.Januchta, M.Rut, Oprogramowanie wspomagające zarządzanie regułami w systemach aktywnych baz danych, Poznań 1994
RB-009/94 W.Complak, M.Gidrewicz, Prosty język programowania umożliwiajacy predykcję kosztów czasowych i pamięciowych, Poznań 1994
RB-009/2/94 Z.Królikowski, System zarządzania baza danych Sybase SQL Server, Poznań 1994
RB-010/94 M.Janiak, J.Józefowska, Zastosowanie metaheurystyki simulated annealing do szeregowania zadan w linii montazowej, Poznań 1994, 63 s.
RB-011/94 J.Kniat, Zarządzanie procesami obliczeniowymi mikroprocesorowego zabezpieczenia silników asynchronicznych, Poznań 1994
RB-012/94 R.Sobkowiak, D.Sybilski, Testowanie pracy urządzen cyfrowych metodą BST, Poznań 1994
RB-014/94 D.Wawrzyniak, J.Brzeziński, G.Dolinski, P.Wojciechowski, Mechanizmy synchronizacji w rozproszonych systemach operacyjnych, Poznań 1994, 69 s.
RB-015/94 J.Brzeziński, D.Wawrzyniak, Koncepcje zrównoleglenia heurystyki Tabu-Search w środowisku rozproszonym, Poznań 1994
RB-016/94 J.Jezierski, T.Koszlajda, T.Morzy, M.Walinski, Indeksowanie metod w obiektowych bazach danych, Poznań 1994
RB-017/94 P.Krawiec, P.Jasiński, T.Morzy, M.Januchta, Operator połączenia zewnętrznego - analiza i zastosowanie, Poznań 1994
RB-018/94 M.Kaczmarek, Przetwarzanie grup pojazdów na połączeniu sieci ulic, Poznań 1994
RB-019/94 T.Morzy, T.Koszlajda, G.Kowalik, Synchronizacja w obiektowych bazach danych, Poznań 1994
RB-020/94 A.Urbanski, Pewne propozycje rozwinięcia algorytmu najbliższego sąsiada, Poznań 1994
RB-021/94 J.Błażewicz, J.R.Nawrocki, Program dwustopniowych studiów informatycznych na Politechnice Poznańskiej, Poznań 1994
RB-022/94 A.Michalski, Problem sterowania w systemie eksperckim o architekturze tablicowej, Poznań 1994
RB-023/94 J.A.Nikisch, P.Majchrzak, Rozwój środowiska programowego systemu wspomagania projektowania PCB, Poznań 1994, 41 s.
RB-024/94 M.Stroiński, T.Lis, A.Sobkowiak, Integracja zarządzania sieciami IPX/SPX i TPC/IP, Poznań 1994
RB-025/94 P.Krzyzagorski, T.Morzy, Symulator baz danych czasu rzeczywistego sim_rt v.1.0, Poznań 1994


[English Version] Wersja angielska - English version