POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911999

Reports in English

RA-001/99 J.Stefanowski, Sz.Wilk, Minimizing business credit risk by means of approach integrating decision rules and case based learning. Poznan 1999, 17 s.
RA-002/99 R.Wrembel, The management of view schemas an object-oriented database - a formal approach. Poznan 1999, 14 s.
RA-003/99 M.Wojciechowski, T. Morzy, M. Zakrzewicz, Clustering of event sequences. Poznan 1999, 16 s.
RA-004/99 G.Pawlak, M.Sterna, J.Blazewicz,B.Walter,M.Zawirski, Heuristic algorithm for schedule optimization in FMS environment. Poznan 1999, 21 s.
RA-005/99 R.Wrembel, Deriving consistent view schemas in an object-oriented databse (extended version). Poznan 1999, 11 s.
RA-006/99 R.Slowinski, Hierarchical agregation of ordinal criteria and interval orders rough set induction of rules from examples of comprehensive estimates. Poznan 1999.
RA-007/99 M.Komosinski, R. Lapacz, Evalutionary weighting of features for classification. Poznan 1999, 21 s.
RA-008/99 M.Sterna, J.Blazewicz, E.Pesch, Graph matrix - a new representation of the disjunctive graph. Poznan 1999, 16 s.
RA-009/99 E. Lukasik, Multimedia in computer science education, Poznan 1999.
RA-011/99 R.Susmaga, Generations of dominance based reducts using the discernibility matrix. Poznan 1999, 9 pages
RA-012/99 A.Jaszkiewicz, P.Kominek, G.Serek, Multiple start local search intensified by learning. Poznan 1999, 12 s.
RA-013/99 E.Lukasik, D.Marek, Bibliography of the application of new methods of DSP for the analysis,classification and compression of sound signals (1996-1999). Poznan 1999.


Reports in Polish

RB-001/99 R.Borkiewicz, J. Stefanowski, Interakcyjne odkrywanie regul decyzyjnych. Poznan 1999
RB-002/99 K.Krawiec, Metody indeksowania i formulowania zapytan w obrazowych bazach danych. Poznan 1999
RB-003/99 A.Jaszkiewicz, G.Serek, Eksperymentalne porownanie heurystyk wzmacnianych uczeniem na problemie komiwojazera. Poznan 1999, 19 s.
RB-004/99 R.Klaus, L.Slomka, Integracja wokol ksiegowosci finansowej - EXACT GLOBE for DOS. Poznan 1999
RB-005/99 P.Kominek, I.Maslowska, Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarzadzania do wspomagania dzialalnosci gospodarczej. Poznan 1999, 38 s.
RB-006/99 B. Wolynska, Wykorzystanie ruchow oka do sterowania komputerem. Poznan 1999
RB-007/99 M.Jeska, J. Jezierski, T.Koszlajda, Przyrostowa pielegnacja zmaterializowanych perspektyw w magazynach danych. Poznan 1999, 23 s.
RB-008/99 T.Koszlajda, M.Mrozewski, Asynchroniczne algorytmy utrzymywania replik w rozproszonej bazie danych. Poznan 1999, 28 s.
RB-011/99 G.Frankowski, J.Jelonek, R.Slowinski, Projekt parametrycznego modelu twarzy sluzacy do tworzenia portretu pamieciowego. Poznan 1999, 57 pages
RB-012/99 J.Jelonek, J.Ober, B.Wolynska, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w detekcji ruchow szybkich oka. Poznan 1999, 41 s.
RB-013/99 S.Grocholewski, Metody identyfikacji i weryfikacji mowcow na podstawie analizy sygnalow mowy. Poznan 1999.
RB-014/99 E.Lukasik, Metody i narzedzia technologii multimedialnej. Poznan 1999
RB-015/99 M.Gruszka, M. Hapke, R.Slowinski, Realizacja procedury dialogowej wielokryterialnego programowania liniowego w srodowisku MS Excel. Poznan 1999.
RB-016/99 A.Jaszkiewicz, Sz.Wilk, Klasyfikator regulowy z hierarchiczna reprezentacja wiedzy. Poznan 1999, 21 s.
RB-018/99 B.Michalczyk, M.Nowak, R.Sobkowiak, Mikrokontroler SAB 80C 166. Poznan 1999, 119 s.
RB-019/99 D.Ciesielski, R.Sobkowiak, Podstawy MPLAB-C.Instrukcja uzytkownika. Poznan 1999, 49 s.
RB-020/99 J.Kniat, Reprogramowalny mikroprocesorowy system pomiarow i sterowania - wersja autonomiczna. Poznan 1999, 17 s.
RB-022/99 B.Janas, T.Morzy, M.Wojciechowski, Analiza porownawcza algorytmow odkrywania wzorcow sekwencji. Poznan 1999.
RB-023/99 M.Kempinski, D.Lorenz, T.Morzy, M.Wojciechowski, Odkrywanie wiedzy w medycznej bazie danych. Poznan 1999.
RB-024/99 Z.Krolikowski, M.Zakrzewicz, Srodowiska rozwoju aplikacji internetowych. Poznan 1999.
RB-025/99 Z.Krolikowski, T.Morzy, Optymalizacja zapytan w systemach sfederowanych baz danych: rozwiazywania i dalsze kierunki badan. Poznan 1999.
RB-026/99 W.Complak, J.R.Nawrocki, Rozmieszczanie zadan czasu rzeczywistego w pamieci notatnikowej. Poznan 1999, 12 s.
RB-027/99 A.Marciniak, Metody interwalowe typu Rungego-Kutty w zmienoprzecinkowej arytmetyce interwalowej. Cz.1.Poznan 1999, 90 s.


[Polish Version] Wersja polska - Polish version