POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912007

Reports in English

RA-01/07 M.Morzy, L.Rosikiewicz, Mining frequent trajectories of moving object for location prediction. Poznan 2007
RA-02/07 A.Danilecki, M.Szychowiak, Evaluation of checkpointing algorithm for speculative distributed system. Poznan 2007
RA-03/07 P.Zielniewicz, M.Gucki , Module of 3D visualization of metaheuristics execution. Poznan 2007
RA-04/07 M.Kubiak, Credability assessemnet in an on-line navigation system by means of the EM algorithm. Poznan 2007
RA-05/07 K.Krawiec, Brilliant: the winner entry of the GECC’O 2007 ant Wars contest. Poznan 2007
RA-06/07 J.Kobusinski, S.Stempion, Scalable communication mechanism among groups of nodes in GRID systems. Poznan 2007
RA-07/07 J.Kobusinski, Gorski F., Flexible failure detection mechanism. Poznan 2007
RA-08/07 J.Kobusinski, P. Marciniak, Failure detection service in real environment. Poznan 2007
RA-09/07 S.Greco, R.Slowinski, I.Szczech, Analysis of normalized rule attractiveness measures with respect to various types of symmetries. Poznan 2007
RA-010/07 J.Blaszczynski, S.Greco, R.Slowinski, M.Szelag, Monotonic variable consistency rough set approaches. Poznan 2007
RA-011/07 R.Susmaga, Reducts and constructs in variable precision context. Poznan 2007
RA-012/07 J.R.Nawrocki, W.Complak, An improved approach to the Knapsacks-Lightening problem and its application to scheduling HRT Tasks. Poznan 2007


Reports in Polish

RB-01/07 T.Koszlajda, K.Jurczenia, Analiza wlasnosci rozkladow wielowymiarowych. Poznan 2007
RB-02/07 J.Brzezinski, A.Kobusinska, P. Kowalewski, M.Jagielski, Mobilny system klientow. Poznan 2007
RB-03/07 T.Koszlajda, Pojecie najblizszego sasiada jest znaczace w przestrzeni wielowymiarowej. Poznan 2007
RB-04/07 M.Szychowiak, M.Brygier, M.Brodecki, P.Sasak, Zintegrowane systemy bezpieczenstwa. Poznan 2007
RB-05/07 M.Kalewski, M. Libuda, M.Szychowiak, J.Tabaka, Rozszerzenia lokalnych sieci przewodowych o siec bezprzewodowa. Poznan 2007
RB-06/07 P.Kominek, Struktura danych systemowych, systemow zarzadzania w zakresie zarzadzania kadrami. Poznan 2007
RB-07/07 J.Kniat, K.Pawelski, Zastosowanie systemow CMS – implementacja portalu do nauki jezykow obcych. Poznan 2007
RB-08/07 J.Kniat, Sz.Gatner, Algorytmy generowania obazu terenu wyszukiwania sciezki w komputerowych grach strategicznych czasu rzeczywistego. Poznan 2007
RB-09/07 K.Karwat, J.Kniat, B.Niemienionek, A.Wojciechowski, M.Zajac, VoicePaper – system glosowego udostepniania tekstow dla komputerow typu palmtop. Poznan 2007
RB010/07 J.Serafinski, P.Zielniewicz, Modul wielokryterialnego sortowania dla aplikacji MSExcel. Poznan 2007.
RB-011/07 A.D. Danilecki, Przeglad technik odtwarzania stanu w systemach z rozproszona pamiecia wspoldzielona. Poznan 2007


[Polish Version] Wersja polska - Polish version