POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912007

Raporty w języku angielskim

RA-01/07 M.Morzy, Ł.Rosikiewicz, Mining frequent trajectories of moving object for location prediction. Poznań 2007
RA-02/07 A.Danilecki, M.Szychowiak, Evaluation of checkpointing algorithm for speculative distributed system. Poznań 2007
RA-03/07 P.Zielniewicz, M.Gucki , Module of 3D visualization of metaheuristics execution. Poznań 2007
RA-04/07 M.Kubiak, Credability assessemnet in an on-line navigation system by means of the EM algorithm. Poznań 2007
RA-05/07 K.Krawiec, Brilliant: the winner entry of the GECC’O 2007 ant Wars contest. Poznań 2007
RA-06/07 J.Kobusiński, S.Stempion, Scalable communication mechanism among groups of nodes in GRID systems. Poznań 2007
RA-07/07 J.Kobusiński, Gorski F., Flexible failure detection mechanism. Poznań 2007
RA-08/07 J.Kobusiński, P. Marciniak, Failure detection service in real environment. Poznań 2007
RA-09/07 S.Greco, R.Słowiński, I.Szczęch, Analysis of normalized rule attractiveness measures with respect to various types of symmetries. Poznan 2007
RA-010/07 J.Błaszczyński, S.Greco, R.Słowiński, M.Szeląg, Monotonic variable consistency rough set approaches. Poznań 2007
RA-011/07 R.Susmaga, Reducts and constructs in variable precision context. Poznan 2007
RA-012/07 J.R.Nawrocki, W.Complak, An improved approach to the Knapsacks-Lightening problem and its application to scheduling HRT Tasks. Poznan 2007


Raporty w języku polskim

RB-01/07 T.Koszlajda, K.Jurczenia, Analiza własności rozkładów wielowymiarowych. Poznań 2007
RB-02/07 J.Brzeziński, A.Kobusińska, P. Kowalewski, M.Jagielski, Mobilny system klientów. Poznań 2007
RB-03/07 T.Koszlajda, Pojęcie najbliższego sąsiada jest znaczące w przestrzeni wielowymiarowej. Poznań 2007
RB-04/07 M.Szychowiak, M.Brygier, M.Brodecki, P.Sasak, Zintegrowane systemy bezpieczeństwa. Poznań 2007
RB-05/07 M.Kalewski, M. Libuda, M.Szychowiak, J.Tabaka, Rozszerzenia lokalnych sieci przewodowych o sieć bezprzewodową. Poznań 2007
RB-06/07 P.Kominek, Struktura danych systemowych, systemów zarządzania w zakresie zarządzania kadrami. Poznań 2007
RB-07/07 J.Kniat, K.Pawelski, Zastosowanie systemów CMS – implementacja portalu do nauki języków obcych. Poznań 2007
RB-08/07 J.Kniat, Sz.Gatner, Algorytmy generowania obazu terenu wyszukiwania ścieżki w komputerowych grach strategicznych czasu rzeczywistego. Poznań 2007
RB-09/07 K.Karwat, J.Kniat, B.Niemienionek, A.Wojciechowski, M.Zając, VoicePaper – system głosowego udostępniania tekstów dla komputerów typu palmtop. Poznań 2007
RB010/07 J.Serafiński, P.Zielniewicz, Moduł wielokryterialnego sortowania dla aplikacji MSExcel. Poznań 2007.
RB-011/07 A.D. Danilecki, Przegląd technik odtwarzania stanu w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną. Poznań 2007


[English Version] Wersja angielska - English version