POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912008

Reports in English

RA-01/08 M. Sterna, Genetic algorithm for permutation flow shop problem with late work criterion. Poznan 2008
RA-02/08 A. Danilecki, Temporal logic in distributed shared memory systems. Poznan 2008
RA-03/08 L. Olek, Generating acceptance test cases from use cases. Poznan 2008
RA-04/08 M. Mika, Resource leveling problem – some heuristic approaches. Poznan 2008
RA-05/08 D. Weiss, G. Chamielec, Modeling the frequency of phrasal verbs with search engines. Poznan 2008
RA-06/08 A. Lawrynowicz, On applying query transformation in mining frequent DL-safe querios. Poznan 2008
RA-07/08 J. Berlinska, M. Drozdowski, M. Lawenda, Multi-installment divisible loads scheduling in systems with limited memory. Poznan 2008
RA-08/08 S. Kopczynska, M. Mackowiak, J.R. Nawrocki, Multimedia – supported elicitation of non functional requirements. Poznan 2008
RA-09/08 M. Sterna, Scheduling problems with late work criteria. Poznan 2008
RA-10/08 K. Krawiec, W. Jaskowski, B. Wieloch, NeuroHunter – an entry for the balanced diet contest. Poznan 2008
RA-11/08 A. Danilecki, Lazy directory reconstruction without broadcast. Poznan 2008
RA-12/08 M. Mika, G. Waligora, Allocation of grid computational and network resources to workflow applications: model and heuristic approach. Poznan 2008
RA-13/08 L. Olek, Experimental comparison of two methods of acceptance test case specification before implementation. Poznan 2008
RA-14/08 M. Ochodek, Transactional use case points. Poznan 2008
RA-15/08 J. Blaszczynski, S. Greco, B. Matarazzo, R. Slowinski, M. Szelag, jMAF – Dominance-based rough set data analysis framework. Poznan 2008
RA-16/08 A. Lesniewska, K. Primke, Finding features on the basis of the structure of XML documents. Poznan 2008
RA-17/08 M. Wojciechowski, W. Buras, Examination of the applicability of Service Oriented Architecture (SOA) to small business applications. Poznan 2008
RA-18/08 W. Leja, R. Wrembel, R. Ziembicki, On quering data and metadata In multiversion data warehouse. Poznan 2008
RA-19/08 W. Complak, J.R. Nawrocki, Time-effective verification of schedulability of HRT tasks via solving the knapsack – lightening problem using multicore CPUs and distributed environments. Poznan 2008.


Reports in Polish

RB-01/08 T. Lukaszewski., Optymalizacja wnioskowania w sieciach bayesowskich. Poznan 2008
RB-02/08 R. Rozycki, Metody rozwiazywania wybranych przypadkow dyskretno-ciaglych problemow szeregowania. Poznan 2008
RB-03/08 A. Dudczak., J. Stefanowski, D.Weiss, Automatyczna selekcja zdan do tekstow prasowych w jezyku polskim. Poznan 2008, s.31
RB-04/08 M. Komosinski, Podstawowe parametry ruchu piorka w tekscie rysunkowym i ich zastosowania w diagnostyce konczyn gornych. Poznan 2008
RB-05/08 B. Brodecki, J. Brzezinski, S. Gorecki, Jezyki zapisu polityki bezpieczenstwa : PONDER i XACML. Poznan 2008, s.60.
RB-06/08 M. Szychowiak, P. Pioro, B. Brodecki, Bezpieczenstwo systemow bezprzewodowych WLAN i PAN. Poznan 2008
RB-07/08 J. Brzezinski, B. Brodecki, K. Durolek, Portal internetowy Cisco. Poznan 2008, s.58
RB-08/08 P. Kominek, I. Maslowska, Analiza problemow zwiazanych z ewidencjonowaniem i zarzadzaniem licencji na oprogramowanie. Poznan 2008
RB-09/08 C. Sobaniec, T. Krysztofiak, Automatyzacja testow jednostkowych aplikacji w srodowisku rozproszonym. Poznan 2008.
RB-10/08 T. Koszlajda , T. Kosmalski, Prototyp strumieniowej bazy danych. Poznan 2008
RB-11/08 T. Koszlajda, M. Rej, Wydajne przetwarzanie map wektorowych na platformie Android. Poznan 2008
RB-12/08 J. Kniat, M. Czosnyka, System CMS dla jednostki naukowo-dydaktycznej. Poznan 2008
RB-13/08 J. Kniat, K. Nowak, Mobilny system sprzedazy korzystajacy z sieci komorkowej. Poznan 2008
RB-14/08 J. Kniat, T. Rochumski, Komunikator internetowy zrealizowany w srodowisku .NET. Poznan 2008
RB-15/08 J. Kniat, R. Nowicki, Edytor regul biznesowych. Poznan 2008.
RB-16/08 R. Klaus, A. Bernat, Specyfikacja algorytmow sterowania produkcja plyt OSB. Poznan 2008
RB-17/08 R. Klaus, T. Mackowski, Koncepcje i urzadzenia automatyzacji testowania jednostkowego i funkcjonalnego aplikacji SAP. Poznan 2008
RB-18/08 J. Brzezinski, D. Dwornikowski, Uniwersalny, skalowalny serwer interaktywnych uslug glosowych dla serwera Asterisk. Poznan 2008
RB-19/08 T. Morzy, Falarczyk M., Odkrywanie regul dysocjacyjnych. Poznan 2008.
RB-20/08 J. Jelonek, J. Janicki, W. Switala, Urzadzenie do pomiaru subiektywnej oceny uplywu czasu. Poznan 2008
RB-21/08 P. Kominek, Wybrane zagadnienia zwiazane ze strategia postepowania przy migracji z bazy BTRIEVE do MSSQL na przykladzie oprogramowania SIMPLE. Poznan 2008
RB-22/08 J. Brzezinski, A. Stroinski, Badanie efektywnosci algorytmow rozproszonego renderingu w srodowisku typu open source. Poznan 2008
RB-23/08 J. Brzezinski, M. Siuda, System generujacy aplikacje mobilne na przykladzie programu z krytycznymi danymi medycznymi I-ICE (In Case of Emergency). Poznan 2008
RB-24/08 P. Formanowicz, D.Formanowicz, T. Nowak, Modelowanie procesu powstawania i rozwoju miazdzycy za pomoca sieci Petriego. Poznan 2008
RB-25/08 K. Pruska, W. Andrzejewski, M. Majewicz, R. Wrembel, Mechanizm zarzadzania odswiezaniem zmaterializowanych perspektyw w magazynach danych. Poznan 2008


[Polish Version] Wersja polska - Polish version