POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912008

Raporty w języku angielskim

RA-01/08 M. Sterna, Genetic algorithm for permutation flow shop problem with late work criterion. Poznań 2008
RA-02/08 A. Danilecki, Temporal logic in distributed shared memory systems. Poznań 2008
RA-03/08 Ł. Olek, Generating acceptance test cases from use cases. Poznań 2008
RA-04/08 M. Mika, Resource leveling problem – some heuristic approaches. Poznań 2008
RA-05/08 D. Weiss, G. Chamielec, Modeling the frequency of phrasal verbs with search engines. Poznań 2008
RA-06/08 A. Ławrynowicz, On applying query transformation in mining frequent DL-safe querios. Poznań 2008
RA-07/08 J. Berlińska, M. Drozdowski, M. Lawenda, Multi-installment divisible loads scheduling in systems with limited memory. Poznań 2008
RA-08/08 S. Kopczyńska, M. Maćkowiak, J.R. Nawrocki, Multimedia – supported elicitation of non functional requirements. Poznan 2008
RA-09/08 M. Sterna, Scheduling problems with late work criteria. Poznań 2008
RA-10/08 K. Krawiec, W. Jaśkowski, B. Wieloch, NeuroHunter – an entry for the balanced diet contest. Poznań 2008
RA-11/08 A. Danilecki, Lazy directory reconstruction without broadcast. Poznań 2008
RA-12/08 M. Mika, G. Waligóra, Allocation of grid computational and network resources to workflow applications: model and heuristic approach. Poznań 2008
RA-13/08 Ł. Olek, Experimental comparison of two methods of acceptance test case specification before implementation. Poznań 2008
RA-14/08 M. Ochodek, Transactional use case points. Poznan 2008
RA-15/08 J. Błaszczyński, S. Greco, B. Matarazzo, R. Słowiński, M. Szeląg, jMAF – Dominance-based rough set data analysis framework. Poznań 2008
RA-16/08 A. Leśniewska, K. Primke, Finding features on the basis of the structure of XML documents. Poznań 2008
RA-17/08 M. Wojciechowski, W. Buras, Examination of the applicability of Service Oriented Architecture (SOA) to small business applications. Poznań 2008
RA-18/08 W. Leja, R. Wrembel, R. Ziembicki, On quering data and metadata In multiversion data warehouse. Poznań 2008
RA-19/08 W. Complak, J.R. Nawrocki, Time-effective verification of schedulability of HRT tasks via solving the knapsack – lightening problem using multicore CPUs and distributed environments. Poznań 2008.


Raporty w języku polskim

RB-01/08 T. Łukaszewski., Optymalizacja wnioskowania w sieciach bayesowskich. Poznań 2008
RB-02/08 R. Różycki, Metody rozwiązywania wybranych przypadków dyskretno-ciągłych problemów szeregowania. Poznań 2008
RB-03/08 A. Dudczak., J. Stefanowski, D.Weiss, Automatyczna selekcja zdań do tekstów prasowych w języku polskim. Poznań 2008, s.31
RB-04/08 M. Komosiński, Podstawowe parametry ruchu piórka w tekście rysunkowym i ich zastosowania w diagnostyce kończyn górnych. Poznań 2008
RB-05/08 B. Brodecki, J. Brzeziński, S. Górecki, Języki zapisu polityki bezpieczeństwa : PONDER i XACML. Poznań 2008, s.60.
RB-06/08 M. Szychowiak, P. Pióro, B. Brodecki, Bezpieczeństwo systemów bezprzewodowych WLAN i PAN. Poznań 2008
RB-07/08 J. Brzeziński, B. Brodecki, K. Durołek, Portal internetowy Cisco. Poznań 2008, s.58
RB-08/08 P. Kominek, I. Masłowska, Analiza problemów związanych z ewidencjonowaniem i zarządzaniem licencji na oprogramowanie. Poznań 2008
RB-09/08 C. Sobaniec, T. Krysztofiak, Automatyzacja testów jednostkowych aplikacji w środowisku rozproszonym. Poznań 2008.
RB-10/08 T. Koszlajda , T. Kosmalski, Prototyp strumieniowej bazy danych. Poznań 2008
RB-11/08 T. Koszlajda, M. Rej, Wydajne przetwarzanie map wektorowych na platformie Android. Poznań 2008
RB-12/08 J. Kniat, M. Czosnyka, System CMS dla jednostki naukowo-dydaktycznej. Poznań 2008
RB-13/08 J. Kniat, K. Nowak, Mobilny system sprzedaży korzystający z sieci komórkowej. Poznań 2008
RB-14/08 J. Kniat, T. Rochumski, Komunikator internetowy zrealizowany w środowisku .NET. Poznań 2008
RB-15/08 J. Kniat, R. Nowicki, Edytor reguł biznesowych. Poznań 2008.
RB-16/08 R. Klaus, A. Bernat, Specyfikacja algorytmów sterowania produkcją płyt OSB. Poznań 2008
RB-17/08 R. Klaus, T. Maćkowski, Koncepcje i urządzenia automatyzacji testowania jednostkowego i funkcjonalnego aplikacji SAP. Poznań 2008
RB-18/08 J. Brzeziński, D. Dwornikowski, Uniwersalny, skalowalny serwer interaktywnych usług głosowych dla serwera Asterisk. Poznań 2008
RB-19/08 T. Morzy, Falarczyk M., Odkrywanie reguł dysocjacyjnych. Poznań 2008.
RB-20/08 J. Jelonek, J. Janicki, W. Świtała, Urządzenie do pomiaru subiektywnej oceny upływu czasu. Poznań 2008
RB-21/08 P. Kominek, Wybrane zagadnienia związane ze strategią postępowania przy migracji z bazy BTRIEVE do MSSQL na przykładzie oprogramowania SIMPLE. Poznań 2008
RB-22/08 J. Brzeziński, A. Stroiński, Badanie efektywności algorytmów rozproszonego renderingu w środowisku typu open source. Poznan 2008
RB-23/08 J. Brzeziński, M. Siuda, System generujący aplikacje mobilne na przykładzie programu z krytycznymi danymi medycznymi I-ICE (In Case of Emergency). Poznań 2008
RB-24/08 P. Formanowicz, D.Formanowicz, T. Nowak, Modelowanie procesu powstawania i rozwoju miażdżycy za pomocą sieci Petriego. Poznań 2008
RB-25/08 K. Pruska, W. Andrzejewski, M. Majewicz, R. Wrembel, Mechanizm zarządzania odświeżaniem zmaterializowanych perspektyw w magazynach danych. Poznań 2008


[English Version] Wersja angielska - English version