POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912010

Raporty w języku angielskim

RA-01/10 M.Michalik, M.Ochodek: Supporting architecture elaboration. A use-case-based checklist. Poznan 2010.
RA-02/10 T.Kobus, P.T.Wojciechowski: A 90% RESTful Group communication service. Poznań 2010.
RA-03/10 W.Andrzejewski: An index for continuous subsequence pattern queries. Poznań 2010.
RA-04/10 M.Ochodek, Constructing partial domain – models for functional size measurement with TTPoints. Poznań 2010.
RA-05/10 R.Susmaga, Multidimensional correlation scaling. Poznań 2010.
RA-06/10 J.Józefowska, Just – in –time scheduling in mass production environment. Poznań 2010.
RA-07/10 M. Szeląg, R. Słowiński, J. Błaszczyński, Sz. Wilk, S. Greco: Frank – ranking Rusing dominancie – based rough set approach. Poznań 2010.
RA-08/10 A. Polit, Sz. Wilk: Application of ontological models in the design of clinical decision support systems. Poznań 2010.
RA-09/10 R. Ziembiński: Mosaic – partition and merge clustering algorithm. Poznań 2010.
RA-10/10 M. Komosiński, Estimating similarity of neural network dynamics. Poznań 2010.
RA-11/10 J. Błaszczyński, R. Słowiński: jMAF: dominance-based rough-set data analysis framework. Poznań 2010.
RA-12/10 J. Brzeziński, M. Kalewski: An analysis of time constraints of reliable broadcast protocols for ad-hoc networks with the liveness property. Poznań 2010.
RA-13/10 K. Siek, A. Wojciechowski: Barcodes versus matrix codes: an experimental comparison of recognition quality from mobile phone camera photos. Poznań 2010.
RA-14/10 R. Susumaga: Reducts and constructs in CRSA and DRSA. Poznań 2010.
RA-15/10 M. Wojciechowski, A survey and comparative analysis of the methods of processing sets and frequent itemset queries. Poznań 2010.
RA-16/10 A. Leśniewska: Text document clustering – analysis and survey of methods. Poznań 2010, 25s.
RA-17/10 J. Błażewicz, T.C.E. Cheng, M. Machowiak, C. Oguz: Mouldable task scheduling model for chips berth and quay crane allocation. Poznań 2010.
RA-18/10 J. Błażęwicz, A. Sackamn, K. Brown, P. Formanowicz, J.M. Baribaldi, K. Morgan, N. Kalsheker: A DAN algorithm calculating the value of max flow in a network. Poznan 2010.


Raporty w języku polskim

RB-01/10 R.Klaus, M.Świderski: Oprogramowanie do realizacji strategii błękitnego oceanu. Poznań 2010.
RB-02/10 R.Klaus, P.Lewandowski, P.Piechota, P.Szymański: Model inteligentnego domu sterowanego przez sieć sterowników mikroprocesorowych z miniserwerem WWW. Poznań 2010.
RB-03/10 R.Klaus , D.Kaczmarek, B.Kępa: Sterowanie kamerami inteligentnego budynku z wykorzystaniem technologii mobilnych. Poznań 2010.
RB-04/10 D.Dwornikowski, M.Niezborała, M.Sajkowski: Monitorowanie aktywności użytkowników w systemie GNU/LINUX. Poznań 2010.
RB-05/10 A.Ławrynowicz: Agregacja wyników zapytań do ontologicznych baz wiedzy. Poznań 2010.
RB-06/10 J.Stefanowski: Eksperymentalna ocena wpływu fragmentacji definicji klas oraz wzajemnego nakładania się obszarów klas na skuteczność uczenia się klasyfikatorów z niezrównoważonych danych. Poznań 2010, 27s.
RB-07/10 M.Szychowiak, B.Drąg: Mechanizmy uwierzytelnienia dostępu dp usług w systemach SOA. Poznań 2010.
RB-08/10 M.Szychowiak, L.Najder: Bezpieczeństwo komunikacji w systemach VIP. Poznań 2010.
RB-09/10 E.Łukasik, K.Gardo, K.Nowaczyk, D.Przewoźna, K.Raniszewski: VCLav wirtualna rekonstrukcja zabytkowego klawikordu. Model 3D i jego prezentacja. Poznań 2010.
RB-10/10 K.Garda, K.Nowaczyk, D.Przewoźna, K.Raniszewski, E.Łukasik: VCLav wirtualna rekonstrukcja zabytkowego klawikordu. Szczegóły implementacyjne. Poznań 2010.
RB-11/10 B.Brodecki, M.Pieczora, M.Sajkowski: Technologie MPLS i VRF. Poznań 2010.
RB-12/10 B.Kukawka, Sz.Wilk: Wyszukiwanie informacji klinicznej dla aktualnego kontekstu. Poznań 2010.
RB-13/10 I.Szczęch, B.Szczęch: Podstawy rachunkowości – materiały dydaktyczne do przedmiotu „Informatyzacja przedsiębiorstwa”. Poznań 2010.
RB-14/10 B.Wołyńska, M.Sikorski: Symulacja zmian położenia środka ciężkości cysterny samochodowej w zależności od parametrów ruchu pojazdu. Poznań 2010.
RB-15/10 B.Wołyńska, J.Bieńkowska: System wspomagający rehabilitację z zaburzeniami percepcji. Poznań 2010.
RB-16/10 B.Wołyńska, B.Spychaj: System wspomagający naukę mowy u dzieci głuchych i niedosłyszących. Poznań 2010.
RB-17/10 K.Kęczkowski, J.Kniat, M.Saja: System zbierania i realizacji zamówień klientów lokalu gastronomicznego. Poznań 2010.
RB-18/10 P.Marcinkowski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak: Projekt i implementacja systemu obsługi grup studenckich dla urządzeń mobilnych z systemem Gogle Android. Poznań 2010.
RB-19/10 J.Foltyński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, A.Stroiński: Sposoby opisu i metody realizacji procesów biznesowych. Poznań 2010.
RB-20/10 J.Kniat, M.Zdeb: Domowe centrum medyczne. Poznań 2010.
RB-21/10 P.Zielniewicz, T.Szymanowski: Analiza efektywności solwerów programowania matematycznego dostępnych na zasadzie open-source. Poznań 2010.
RB-22/10 Ł.Romkiewicz, P.Zielniewicz: Implementacja metody ELECTRE III na platformie Decision Deck. Poznań 2010.
RB-23/10 B.Bębel: Model przetwarzania OLAP dla danych sekwencyjnych. Poznań 2010.
RB-24/10 T.Koszlajda: Utrzymanie hurtowni danych w czasie rzeczywistym. Poznań, 2010.
RB-25/10 P.Boiński: Algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych. Poznań 2010.
RB-26/10 J.Kniat, A.Roszyk: ConfQuery: system wspomagający przeprowadzanie zebrań z wykorzystaniem urządzeń PDA. Poznań 2010.
RB-27/10 J.Kniat, L.Kolibabka: System relacjonowania zawodów sportowych bezpośrednio w sieci Internet. Poznań 2010.
RB-28/10 J.Kniat, P.Szustak: System wspomagania obsługi zawodów saportowych. Poznań 2010.


[English Version] Wersja angielska - English version