POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI

Kształcenie w Instytucie Informatyki

Aktualne informacje na temat kształcenia na kierunku Informatyka można znaleźć na stronach Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, w skład którego wchodzi Instytut.

W Instytucie Informatyki prowadzi się kształcenie między innymi na: