Informacje ogólne o Instytucie Informatyki

Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Zastępca dyrektora ds. kształcenia: dr hab. inż. Zbyszko Królikowski, prof. P.P.
Zastępca dyrektora ds. nauki: Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
Adres: ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Polska
Telefon: (48-61) 8790-790, 6652-997, 6652-999
Fax: (48-61) 8771-525
Telex: 0413250 polp pl
e-mail: office_cs@put.poznan.pl
office@CS.PUT.Poznan.PL


Politechnika Poznańska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Składa się z dziewięciu wydziałów ( Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Zarządzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Elektrycznego, Fizyki Technicznej, Informatyki i Zarządzania, Maszyn Roboczych i Transportu, Technologii Chemicznej). Każdy wydział dzieli się wewnętrznie na instytuty i/lub katedry. Dzięki lokalizacji na trasie Warszawa - Berlin, Politechnika Poznańska może prowadzić badania i utrzymywać kontakty naukowe z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi.
Instytut Informatyki jest jednym z trzech instytutów Wydziału Informatyki i Zarządzania. Jego poprzednik, Instytut Automatyki, został założony w 1970 roku w strukturze Wydziału Elektrycznego. W 1988 zmienił nazwę na Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, zaś ostatecznie ukształtował się w obecnej formie w 1990 roku, w wyniku oddzielenia się Instytutu Informatyki. W latach 2001-2010 Instytut wchodził w skład Wydziału Informatyki i Zarządzania Od roku 2010 roku Instytut Informatyki jest częścią Wydziału Informatyki.
W Instytucie zatrudnionych jest ponad 130 osób (patrz: Pracownicy Instytutu), z czego 9 profesorów, 13 profesorów nadzwyczajnych i doktorów habilitowanych, 56 adiunktów, docentów, starszych wykładowców i asystentów z tytułem doktora.

Raport roczny o działalności Instytutu w latach 2007-2008, 2006 (pdf).


Budynki Politechniki Poznańskiej


[English Version] Wersja angielska - English version