POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE
go to the PAST SEMINARS    
PLAN OF THE SEMINARS
winter semester, academic year 1999/2000
Chairman: Jan Weglarz
1. Dariusz Augustyn1
System tworzenia przyblizonych histogramow w magazynach danych
7.10
2. Jerzy Balicki2
Algorytmy optymalizacji kombinatorycznej dla wybranych problemow rozdzialu zasobow w rozproszonych s
14.10
3. Janusz Szymas3
Wymogi i znaczenie systemow informatycznych do telepatologii
21.10
4. Krzysztof Szkatula4
Analiza przypadku sredniego w optymalizacji dyskretnej
4.11
5. Daniel Vanderpooten5
Aggregation of qualitative criteria using rules
18.11
6. Adam Czajka
Statyczne szeregowanie zadan w systemach czasu rzeczywistego
25.11
7. Jacques Teghem, Philippe Fortemps6
A new method for multiobjective fuzzy linear programming
2.12
8. Marek Wojciechowski
Eksploracja sekwencji czasowych
9.12
9. Tomasz Jordan Kruk7
Komunikacja miedzyprocesorowa w rozproszonych systemach operacyjnych
13.01
10. Piotr Formanowicz
Szeregowanie zadan na procesorach z okresami niedostepnosci
20.01
11. Andrzej Marciniak
Rozwiazywanie zagadnienia poczatkowego interwalowymi metodami typu Rungego-Kutty w zmiennoprzecinkow
27.01

The seminars are held in the building of the Faculty of Electrical Engineering, Piotrowo 3a. Commencement at 11:15.1) Politechnika Slaska
2) Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
3) Akademia Medyczna, Poznan
4) Instytut Badan Systemowych PAN
5) LAMSADE, Universite de Paris Dauphine
6) Faculte Polytechnique de Mons
7) Politechnika Warszawska


[Polish Version] Wersja polska - Polish version