POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE
go to the PAST SEMINARS    
PLAN OF THE SEMINARS
winter semester, academic year 2008/2009
Chairman: prof. Jan Weglarz
1. Mikhail Kovalyov1
General ideas of FPTAS construction on the example of a production planning problem
30.09.2008
2. Mikolaj Morzy
Eksploracja danych spolecznosciowych
21.10.2008
3. Ewa Figielka2
Algorytmy heurystyczne dla szeregowania zadan w dwustopniowych systemach przeplywowych z uwzglednieniem ograniczen zasobowych
04.11.2008
4. Yuri Orlovich3
On independent domination and independent neighborhood numbers in triangle graphs
18.11.2008
5. Daniel Soria4
Classification techniques for breast cancer data
25.11.2008
6. Bruce Benton5
Model-Based Time and Cost Estimation in a Software Environment
25.11.2008
12:15
7. Wojciech Jaskowski
Algorytmy koewolucyjne dla problemow opartych na testach
02.12.2008
8. Adam Welc6
Design and Implementation of Transactional Constructs for C/C++
19.12.2008
9. Pawel Boinski
Odkrywanie kolokacji przestrzennych
06.01.2008
10. Stanislaw Gawiejnowicz7
Jedno i wieloprocesorowe problemy szeregowania czasowo-zale?nego
20.01.2009
11. David R. Hardoon8
Multi Source Learning for Data Mining
27.01.2009

The seminars are held in room 13, Teaching Center of PUT, Piotrowo 2 . Commencement at 11:15.1) Belarus State University, Minsk
2) Warszawska Wyzsza Szkola Informatyki
3) National Academy of Sciences of Belarus
4) University of Nottingham
5) Microsoft Development Center Copenhagen MDCC
6) Intel Corporation, Programming Systems Lab, Santa Clara
7) Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznan
8) University College, London


[Polish Version] Wersja polska - Polish version