POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Seminaria w PRZESZŁOŚCI    
PLAN SEMINARIÓW
w semestrze letnim, rok akademicki 2010/2011
Prowadzący: prof.Jan Węglarz
1. Jarosław Nabrzyski1
Zarządzanie energią i wydajnością obliczeniowń w heterogenicznych centrach obliczeniowych
01.03.2011
2. Krzysztof Pieńkosz2
Modele i metody optymalizacji alokacji zasobów
08.03.2011
3. Wojciech Penczek3
Parametryczna ograniczona weryfikacja modelowa
22.03.2011
4. Bolesław Szymański4
Market Mechanisms for Value of Information Driven Resource Allocation in Wireless Sensor Networks
05.04.2011
5. Erwin Pesch5
Truck Scheduling in Intermodal Container Transportation
19.04.2011
6. Graham Kendall6
Scheduling Football Fixtures: Progress Made to Date and Future Challenges
10.05.2011
7. Guoyin Wang7
Uncertain Information Processing and Knowledge Acquisition
17.05.2011
cancelled
8. Kamil Kwarciak
Grafowe modele problemów sekwencjonowania DNA przez hybrydyzację
24.05.2011
9. Wojciech Bożejko8
Nowa klasa równoległych algorytmów szeregowania zadań
31.05.2011
10. Witold Andrzejewski
Zastosowania GPU w systemach zarządzania bazami danych
7.06.2011
11. Dariusz Dwornikowski
ADL approach to performance modelling of fault-tolerant distributed systems
14.06.2011
12. Nicola Fanizzi, Claudia dAmato9
(Conceptual) Clustering methods for the Semantic Web: issues and Applications
21.06.2011

Seminaria odbywają się w sali 13, przy ul. Piotrowo 2 . Rozpoczęcie o godz. 11:15.1) University of Notre Dame
2) Politechnika Warszawska
3) IPI PAN
4) Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY
5) University of Siegen
6) University of Nottingham
7) Chongqing University of Posts and Telecommunications, China
8) Politechnika Wrocławska
9) University of Bari, Italy


[English Version] Wersja angielska - English version