POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Seminaria w PRZESZŁOŚCI    
PLAN SEMINARIÓW
w semestrze letnim, rok akademicki 2003/2004
Prowadzący: Jan Węglarz
1. Cezary Mazurek1
Efektywne metody zarządzania treścią cyfrową i dostępem do niej
16.03
2. Łukasz Kociuba2
Przegląd SAS 9. Cele i możliwości współpracy z SAS Institute
23.03
3. Bartłomiej Prędki
Indukcja parametrów relacyjnego modelu preferencji ze zbioru reguł decyzyjnych
06.04
4. Edmund Burke, Graham Kendall3
Heuristic and metaheuristic approaches to stock cutting
20.04
5. Marek Wojciechowski
Eksploracja złożonych struktur grafowych
27.04
6. Irmina Masłowska
Hierachiczne grupowanie dokumentów tekstowych
11.05
7. Krzysztof Jankiewicz
Zarządzanie współbieżnością w bazach danych dokumentów XML
18.05
8. Jacek Kobusiński
Nowe klasy skalowalnych i niezawodnych protokołów dla środowisk rozproszonych
25.05
9. Michał Jasiński
Eksperymentalne badania dotyczące metod budowy oprogramowania
01.06
cancelled
10. Ceyda Oguz4
Berth scheduling
08.06
11. Michał Muras5
Algorytmy dokładne i przybliżone szeregowania zadań z kryterium minimalizacji sumarycznych kosztów w
15.06

Seminaria odbywają się w budynku Polsko-Niemieckiego Centrum Akademickiego PP, przy ul. Jana Pawła II 28. Rozpoczęcie o godz. 11:15.1) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
2) SAS Institute Polska
3) University of Nottingham
4) Hong Kong Polytechnic University
5) Studium doktoranckie


[English Version] Wersja angielska - English version