POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI

 Zakłady w Instytucie Informatyki PP

 
Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
Zakład Systemów Informatycznych
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
      zawiera grupy badawcze: bioinformatyczną, inżynierii oprogramowania, szeregowania zadań.[English Version] Wersja angielska - English version