I Ogolnopolskie Zawody w Programowaniu Zespolowym

Lista uczestnikow

Uniwersytet Wroclawski
Instytut Informatyki
2 druzyny
Inst. Inf. ul. Przesmyckiego 20, 51-151 Wroclaw
(071) 247-259 lub 247-344
Przemyslawa Kanarek pka@ii.uni.wroc.pl

UMK Torun
Wydzial Matematyki i Informatyki
3 druzyny
mgr Piotr Ossowski ossowski@mat.uni.torun.pl

Politechnika Slaska
Instytut Informatyki
2 druzyny
Institute of Computer Science,
Silesia University of Technology,
Akademicka 16, 44-100 Gliwice, Poland
prof. Zbigniew J. Czech zjc@star.iinf.polsl.gliwice.pl

WSI Radom
Katedra Informatyki
1 druzyna
WSI, Radom, ul Chrobrego 27 telefon (48)400-31 w.122
dr K. Jakubczyk wsiradom@warman.com.pl

Politechnika Warszawska
Instytut Informatyki
2 druzyny
Instytut Informatyki PW,
ul.Nowowiejska 15/19,
00-665 WARSZAWA,
tel.: 660-7853
dr Andrzej Pajak, apa@ii.pw.edu.pl

Politechnika Gdanska
Katedra Podstaw Informatyki
2 druzyny
Politechnika Gdanska,
Wydzial ETI,
Katedra Podstaw Informatyki,
ul. Majakowskiego 11/12,
80-952 Gdansk,
tel. 471818
prof. Marek Kubale, kubale@pg.gda.pl

Uniwersytetu Lodzkiego
Wydzial Matematyki
1 druzyna
Wydzial Matematyki Uniwersytetu Lodzkiego,
ul. S. Banacha 22,
90-238 Lodz
dr hab.Tadeusz Krasinski, krasinsk@krysia.uni.lodz.pl

Uniwersytet Warszawski
Instytut Informatyki
3 druzyny
prof. Jan Madey, madey@mimuw.edu.pl

Politechnika Wroclawska
1 druzyna

Uniwersytet Lubelski


Politechnika Swietokrzyska


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan
Instytut Matematyki i Informatyki 2 druzyny

Politechnika Poznanska
Instytut Informatyki
4 druzyny
Instytut Informatyki, ul. Piotrowo 3a, 60-696 Poznan
Grzegorz Pawlak, pawlak@pozn1v.put.poznan.pl

---------------------------------------------------

© zwir, wierzej, Thu Jun 20 13:35:52 MET DST 1996