Home » Konsultacje

Konsultacje

Konsultacje: Środa, 7:45 – 10:00.
Tel: 2925, pokój 18 CW,
email: bartosz.zgrzeba@cs.put.poznan.pl

Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki