Zapraszam na oddawanie projektów. Jestem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00.