POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Go to the English text
Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że senat Uniwersytetu Paryskiego Dauphine przyznał Prof. Romanowi Słowińskiemu tytuł honorowy Doktora Honoris Causa. Wręczenie insygniów i dyplomu odbyło się 12 listopada 2001r. w Paryżu.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu InformatykiDyplom Laudacja
   

Zdjęcia z uroczystości nadania Doktoratu Honorowego.

Prof. Słowiński i Prof. B.Roy
     

Wręczenie dyplomu
   
Referat Doktoranta
 

Kliknij zdjęcia aby uzyskać je w powiększeniu.

Zdjęcia z uroczystego posiedzenia Kolegium Instytutu Informatyki, 22 listopada 2001r.
   
Kliknij zdjęcia aby uzyskać je w powiększeniu (59-47kB).
Ladies and Gentleman,

With great pleasure and satisfaction we inform, that senate of the University of Paris Dauphine, France, awarded Prof. Roman Słowiński a title of Doctoris Honoris Causa. The insignia and the diploma were presented to Him in Paris on 12th of November 2001.

Directors and Staff of the Institute of Computing Science


See photographs of the diploma, laudatio, ceremony of awarding the title and from the meeting of the Institute of Computing Science Council held on November 22, 2001. Click on the pictures to see them enlarged.