POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Go to the English text


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznał Prof. Janowi Węglarzowi tytuł honorowy Doktora Honoris Causa. Wręczenie insygniów i dyplomu odbyło się 5 czerwca 2009r. w Zielonej Górze.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Informatyki


zaproszenie na uroczystość
zdjęcia z uroczystości

dyplom

Więcej informacji ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Ladies and Gentlemen,

With great pleasure we inform, that the Senate of the University of Zielona Góra awarded Prof. Jan Węglarz a title of Doctoris Honoris Causa. The insignia and the diploma were be presented to Him in Zielona Góra on the 5th of June 2009.

Directors and Staff of the Institute of Computing ScienceLast modified on: 06/08/2009 23:57:09