POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Go to the English text


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Senat Uniwersytetu Śląskiego przyznał Prof. Janowi Węglarzowi tytuł honorowy Doktora Honoris Causa. Wręczenie insygniów i dyplomu odbyło się 2 lipca 2008r. w Sosnowcu, w Pałacu Schoena.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Informatyki


Zaproszenie na uroczystość
Zdjęcia z uroczystości.

Prezentacja ze strony Uniwersytetu Śląskiego.


Ladies and Gentlemen,

With great pleasure we inform, that the Senate of the University of Silesia awarded Prof. Jan Węglarz a title of Doctoris Honoris Causa. The insignia and the diploma were be presented to Him in Sosnowiec on the 2nd of July 2008.

Directors and Staff of the Institute of Computing Science