POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Go to the English text
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że senat Akademii Górniczo-Hutniczej przyznał Prof. Janowi Węglarzowi tytuł honorowy Doktora Honoris Causa. Wręczenie insygniów i dyplomu odbyło się 16 października 2002r. w Krakowie.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Informatyki

Zaproszenie na uroczystość


Laudacja
strona 1 strona 2 strona 3 ("Biuletyn Informacyjny Pracoowników AGH", nr 109, 2002)

Zdjęcia z uroczystości

Ladies and Gentleman,

With great pleasure we inform, that senate of the University of Mining and Metallurgy in Krakow, Poland, awarded Prof. Jan Węglarz a title of Doctoris Honoris Causa. The insignia and the diploma were presented to Him in Krakow on 16th of October 2002.

Directors and Staff of the Institute of Computing Science

Photographs from the ceremony can be seen above.