POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Go to the English text
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że senat Politechniki Szczecińskiej przyznał Prof. Janowi Węglarzowi tytuł honorowy Doktora Honoris Causa. Wręczenie insygniów i dyplomu odbyło się 10 grudnia 2001r. w Szczecinie.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Informatyki


Ladies and Gentleman,

With great pleasure we inform, that senate of the Technical University of Szczecin, Poland, awarded Prof. Jan Węglarz a title of Doctoris Honoris Causa. The insignia and the diploma were presented to Him in Szczecin on 10th of December 2001.

Directors and Staff of the Institute of Computing Science