POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

[Polish Version]
Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że nasi studenci, panowie: Wojciech Jaśkowski, Krzysztof Jędrzejek, Bartosz Nyczkowski, Stanisław Skowronek za projekt "Lifetch Life Saving System", uzyskali I miejsce w konkursie CSIDC 2004: The IEEE Computer Society Fifth Annual Computer Society International Design Competition, w Washingtonie, w U.S.A. Opiekunem zespołu był dr inż Jan Kniat.


Opis projektu Informacje w mediach o wyróżnieniu:

[English Version]

Ladies and Gentleman,

with a grat satisfaction we inform you that a team of our students: Wojciech Jaśkowski, Krzysztof Jędrzejek, Bartosz Nyczkowski, Stanisław Skowronek won the First place for their project "Lifetch Life Saving System", in the contest CSIDC 2004: The IEEE Computer Society Fifth Annual Computer Society International Design Competition, in Washington, U.S.A. Dr inż Jan Kniat was a mentor of the team.


About the project Information in media