POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE


Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że nasi studenci, panowie: Michał Kowalski, Bartosz Nowierski, Michał Rein, Łukasz Szajkowski za projekt "CarTooth Project: Car Payment System", uzyskali II miejsce w konkursie CSIDC 2002: 3rd Annual International Design Competition organizowanym przez The IEEE Computer Society w Washingtonie, w U.S.A. Opiekunem zespołu był dr inż Jan Kniat.


Opis projektu Informacje w mediach o wyróżnieniu: Obrazki

Ladies and Gentleman,

with a grat satisfaction we inform you that a team of our students: Michał Kowalski, Bartosz Nowierski, Michał Rein, Łukasz Szajkowski received the second prize in CSIDC 2002: 3rd Annual International Design Competition organized by The IEEE Computer Society in Washingtonie, D.C., U.S.A., for the project "CarTooth Project: Car Payment System", Dr inż Jan Kniat was a mentor of the team.


Project description Media releases: Pictures