POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE


Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że nasi studenci, panowie: Paweł Kowalik, Piotr Kubiaczyk, Krystian Nowak, Stanisław Osiński, Tomasz Pużak, za projekt "BlueEyes Conscious Brain Involvement Monitor", uzyskali I miejsce w konkursie CSIDC 2001: 2nd Annual International Design Competition organizowanym przez The IEEE Computer Society w Washingtonie, w U.S.A. Opiekunem zespołu był dr inż Jan Kniat. W swoim wykorzystano przyrząd do śledzenia ruchów gałki ocznej, opracowany przez prof. dr hab Jana Obera z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Poznaniu.


Opis projektu Obrazki
Informacje w mediach o wyróżnieniu:
Ladies and Gentleman,

with a grat satisfaction we inform you that a team of our students: Paweł Kowalik, Piotr Kubiaczyk, Krystian Nowak, Stanisław Osiński, Tomasz Pużak, received the first prize in CSIDC 2001: 2nd Annual International Design Competition organized by The IEEE Computer Society in Washingtonie, D.C., U.S.A., for the project "BlueEyes Conscious Brain Involvement Monitor". Dr inż Jan Kniat was a mentor of the team. Prof. dr hab Jan Ober from the Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences in Poznan, contributed an instrument (constructed by himself) for eye movement tracing.


Project description Pictures
Media releases: