POLITECHNIKA POZNAŃSKA
INSTYTUT INFORMATYKI
Go to the English text
Szanowni Państwo,

Prof. Andrzej Urbaniak został uhonorowany przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz SEEN Technologie nagrodą specjalną Aquarina im. doc. dr Krzysztofa Lipińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Ochrony Środowiska Naturalnego.

Nagroda została wręczona podczas XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej "ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD", która odbyła się w Gnieźnie w dniach 16-18 czerwca br.

Nagroda specjalna Aquarina przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz istotny wkład osobisty w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne jak i aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska naturalnego. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest zarówno przedstawicielom polskiego jak i zagranicznego środowiska naukowego i inżynierskiego.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Informatyki P.P.


Ladies and Gentlemen,

with great pleasure we inform that prof. Andrzej Urbaniak received an Aquarina award from Polish Association of Water Management Engineers and Technicians (PZITS) and SEEN Technologie for His exceptional achievements in environmental protection.

The award was bestowed on Him during XX International Conference "Water Supply, Qaulity, and Protection", in Gniezno, June 16-18, 2008.

The Aquarina prize is awarded as an appreciation of achievements in environment protection, progressing the state of the science, teaching, innovation, professional and social activities to the benefit of environment protection.

Directors and Staff of the Institute of Computing Science